Asociatia Alternativ

Information

This article was written on 19 Jan 2012, and is filled under Workshop.

Current post is tagged

, , ,

ONG 2020 – Patru ateliere de planificare a Responsabilităţii Sociale

 Societal organizează patru ateliere de planificare strategică vizând integrarea Responsabilităţii Sociale în proiectele ONG-urilor din următoarele domenii: 1)organizarea de evenimente, 2) producţia şi consumul, 3) dezvoltarea comunitară, 4) educaţia nonformală. Atelierele vor reuni fiecare câte 40 de participanţi şi se vor$ desfăşura la Sighetu Marmaţiei(28– 29ian.), Piatra Neamţ (4 -5 feb.), Târgu Jiu (18 – 19 feb.) şi Galaţi (25 – 26 feb.). Vor fi utilizate două metode de lucru: analiza participativă a unor modele de Responsabilitate Socială aplicate cu succes şi elaborarea participativă de scenarii privind evoluţia Responsabilităţii Sociale pe termen lung.
Cum va arata ONG-ul tău în 2020? Dar proiectele pe care le vei realiza atunci? Ce rol va juca conceptul de Responsabilitate Socială în organizația și activitățile tale la sfârșitul acestui deceniu?
În următorii ani, ONG-urile vor trebui să facă faţă unui context tot mai complex şi mai schimbător. Provocările sociale, economice şi de mediu au căpătat o amploare nebănuită şi vor pune inevitabil din ce în ce mai multă presiune asupra modului în care am fost obişnuiţi să ne planificăm şi să ne gestionăm proiectele. Prin urmare, nu doar firmele, ci şi noi, ONG-urile, avem nevoie în mod imperativ de un management proactiv şi responsabil, orientat spre viitor.

În această perspectivă, Societal organizează patru ateliere de planificare strategică. ONG-iştii participanți  vor avea  ocazia să analizeze participativ diferite modele de Responsabilitate Socială şi să construiască împreună o paletă de scenarii («viitoruri posibile») privind modalităţile şi gradul de integrare a acestui concept în proiectele şi organizaţiile lor la orizontul 2020. Explorăm viitorul pentru a ne putea pregăti mai bine acţiunile din prezent! Premiza atelierelor noastre este că «nu există vânt prielnic decât pentru cei care ştiu în ce direcţie se îndreaptă»(Seneca)

Cele patru ateliere fac parte din programul Grupurilor de Lucru dezvoltate în cadrul Societal. Acestea se adresează managerilor de proiect şi persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul ONG,urilor de la nivel naţional, care împărtăşesc valorile și obiectivele reţelei Societal şi doresc să se implice activ în activităţile sale.
Rolul Grupurilor de Lucru este de a facilita implicarea ONG-urilor partenere în:
I) elaborarea Ghidului Societal, care va propune o metodă sistematică pentru managementul Responsabilităţii Sociale în proiectele realizate de către ONG-uri;
II) dezvoltarea reţelei naţionale de Promotori de Responsabilitate Socială, recunoscuţi şi promovaţi de către toate organizaţiile partenere;

III) dezvoltarea comunităţii online Societal.ro, care va facilita lucrul în comun şi schimbul de idei între Promotori, precum şi identificarea de sinergii şi colaborarea între ONG-urile partenere.
Participarea la ateliere este rezervată reprezentanților organizațiilor neguvernamentale. Pentru înscriere, trimiteţi până la data de 20 ianuarie 2012, pe adresa contact@societal.ro, următoarele informaţii:

– numele, prenumele;
– adresa de e-mail, telefonul;
– numele şi adresa ONG-ului;
– funcţia;
– atelierul dorit.
Principiul nediscriminării reprezintă un pilon important pentru reţeaua Societal. Ca urmare, selectarea participanţilor pentru cele patru seminarii se va realiza pe baza scrisorii de motivaţie, în limita locurilor disponibile, indiferent de rasă, religie, apartenenţă etnică, sex, vârstă, orientare sexuală, dizabilităţi sau statut social.

http://societal.ro